วิธีเลือกไวโอลินสำหรับเด็ก

ขนาดของไวโอลินที่เหมาะกับวัยต่างๆ (โดยประมาณ)

  • อายุ 5 - 7 ปี size 1/4
  • อายุ 7 - 9 ปี size 1/2
  • อายุ 9 - 12 ปี size 3/4
  • อายุ 12 ปีขึ้นไป size 4/4

แต่ควรให้คุณครูช่วยดูขนาดที่เหมาะสมให้จะดีกว่า เพราะสรีระของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน จึงอาจจะทำให้ขนาดของไวโอลินที่ต้องใช้ ไม่ตรงกับช่วงอายุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับผู้เริ่มเรียนใหม่ๆ นั้น ยังไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องคุณภาพเสียงของไวโอลินมากนัก เพราะไวโอลินทุกตัว ถ้านำไปปรับแต่ง เสียงก็จะดีขึ้นได้ แม้เสียงจะยังไม่ถูกใจนัก ก็ควรเลือกใช้ฝึกไปก่อน เมื่อเล่นเป็นแล้ว นักเรียนถึงจะมีความชัดเจนในการเลือกไวโอลินที่ถูกใจได้

Violin Size

Share on Facebook